New Adasta Mesteries

Początek

Drużyna składająca się z Krasnoluda,  Elfa oraz Zwierzołaka zebrała się  w karczmie i odkryła, iż w   jednej z kopalni żelaza w l'impero degli dei ktoś magicznie zatruwa wydobyty kruszec.  Nasi bohaterowie wiedzą, że ktoś chciał aby to wszystko odkryli. Tropem kobiety, która ich wydawałoby się naprowadziła na tą intryge wyruszyli do Yonverilin.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.